สัมนาบ้านเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำตลาด

เป็นเวลาหลายปีที่การตลาดเชิงสัมมนาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ตาม การตลาดแบบสัมมนาถูกบังคับให้ต้องพัฒนาในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้ สัมนาบ้านในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยนี้ หลายบริษัทลังเลที่จะส่งพนักงานของตนไปสัมมนาที่ห่างไกล สัมนาบ้านและหลายคนไม่เต็มใจที่จะเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนานักการตลาดงานสัมมนาในปัจจุบันพบว่าจำเป็นต้องพัฒนา

วิธีการใหม่ๆ ในการเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สัมนาบ้านซึ่งรวมถึงสัมมนาออนไลน์หรือเว็บคาสต์พอดคาสต์วิดีโอออนไลน์บล็อกวิดีโอหรือเสียงแม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะช่วยนักการตลาดงานสัมมนาได้บ้าง สัมนาบ้านแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปจากการเข้าร่วมสัมมนาที่ลดลง การเข้าร่วมสัมมนาที่ลดลงได้กระตุ้นความต้องการเนื้อหาสัมมนาที่จับต้องได้เพิ่มขึ้นเนื้อหาสัมมนาที่จับต้องได้คืออะไรเนื้อหาการสัมมนา

สัมมนาเชิงสร้างสรรค์ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายข้อเสนอ

ที่จับต้องได้เกี่ยวข้องกับการผลิตและการตลาดของเอกสารประกอบการสัมมนาแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม เอกสารประกอบการสัมมนาที่จับต้องได้ ได้แก่ ซีดี ดีวีดี หนังสือ คู่มือ ชุดซอฟต์แวร์ เครื่องมือ สัมนาบ้าน ขณะนี้นักการตลาดงานสัมมนาเชิงสร้างสรรค์สัมนาบ้านตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายข้อเสนอที่จับต้องได้เพื่อรับมือกับการเข้าร่วมสัมมนาที่ลดลงนักการตลาดสัมมนาเชิงสร้างสรรค์ขยายตัวอย่างไรนักการตลาดงานสัมมนาที่สร้างสรรค์ได้เริ่มสร้างเว็บไซต์เพื่อขายสื่องานสัมมนาที่จับต้องได้ มีการบันทึกเสียงการสัมมนาและบรรจุเป็นชุดเล็กๆ

ที่โดยทั่วไปประกอบด้วยหนังสือซีดีหรือดีวีดี สัมนาบ้านและขายให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีมากสำหรับนักการตลาดงานสัมมนาที่ว่องไววัสดุสัมมนาที่จับต้องได้ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทใดเมื่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมได้ซื้อแพ็คเกจสัมมนาที่จับต้องได้ นักการตลาดงานสัมมนามืออาชีพสามารถจัดส่งแพ็คเกจให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยใช้บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์แบบมืออาชีพที่มีอยู่มากมาย สัมนาบ้านแพ็คเกจการส่งจดหมายแบบมืออาชีพทั่วไป

พื้นที่สำหรับใส่หนังสือหรือคู่มือชุดจดหมายวรรณกรรมซีดีชุดสัมมนาที่มีซีดีและหนังสือ

ชุดสัมมนาทั่วไปที่มีดีวีดีและหนังสือหรือคู่มือสามารถจัดส่งอย่างมืออาชีพโดยใช้ชุดจดหมายวรรณกรรมดีวีดีคุณภาพสูง ชุดจดหมายวรรณกรรมดีวีดีทั่วไปมีตัวแทรกเพื่อยึดดีวีดีให้เข้าที่อย่างปลอดภัย งานอบรมสัมนาบ้านและมีพื้นที่สำหรับใส่หนังสือหรือคู่มือชุดจดหมายวรรณกรรมซีดีชุดสัมมนาที่มีซีดีและหนังสือหรือคู่มือสามารถจัดส่งอย่างมืออาชีพโดยใช้ชุดจดหมายซีดีคุณภาพสูงสัมนาบ้าน เช่นเดียวกับชุดจดหมายวรรณกรรมดีวีดี

ชุดจดหมายวรรณกรรมซีดีมีส่วนแทรกเพื่อยึดซีดีให้เข้าที่อย่างปลอดภัย สัมนาบ้านและมีพื้นที่สำหรับใส่หนังสือหรือคู่มือเหตุใดจึงต้องใช้ชุดส่งจดหมายซีดีหรือดีวีดีระดับมืออาชีพชุดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบมืออาชีพจะทำให้เอกสารของคุณดูเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสินค้าของคุณจากความเสียหายในการขนส่ง